טבעלי – חנות טבע מקצועית באינטרנט

תקנון ומדיניות

האתר מושתת על מערכת מסחר אלקטרוני המאפשרת ניהולם הצגתם ומכירתם של מגוון רב של מוצרים ע”י “טבעלי” Tevaly (להלן: “החברה”)

*הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון בכל עת וללא הודעה מוקדמת

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט www.tevaly.co.il משמש כאתר סחר לרכישת מוצרים ע”י ציבור גולשי האינטרנט, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות אישיות ו/או מכירות יומיות ואחרות (להלן: “המכירות“).

1.2.בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

1.3. שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש מכל סוג שיעשה על ידי הלקוח באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר. אי לכך, הלקוח נדרש לקרוא הוראות התקנון במלואן ובעיון.

1.5. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.7. שאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו באמצעות האתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון. מפעיל האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.

2. הליך הרכישה

2.1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר מיובאים לארץ באופן נגיש, נח, קל ובמחיר אטרקטיבי ומבלי להתפשר על איכות המוצר ו/או השירות.

2.2. הסכומים והמחירים המוצגים באתר הינם מחיר סופי

2.3. טרם ביצוע הזמנה של מוצר אין חובה לבצע הרשמה יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.ניתן להזמין גם טלפונית

2.4 לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצרלהוסיף לסל ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

2.5. ניתן גם לבצע הזמנה ללא פרטי כרטיס אשראי, אלא לספקם מאוחר יותר בשיחה טלפונית ישירה עם החברה. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.

2.6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסעיפים 2.3  ו- 2.4, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

2.7. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

2.8. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

2.9. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם המוקד באתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תתבטל ההזמנה באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה נוספת

2.10. לתשומת ליבו של הלקוח – הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.11. לתשומת ליבו של הלקוח – המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים , וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

2.12. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

3. אספקה ושליחת המוצרים

3.1. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

3.2. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3.3. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות או בעיות בחברת המשלוחים וכיוצ”ב.

3.4. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

3.5. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). משלוח עם שליח עד לבית הלקוח זמני האספקה יכולים להשתנות מעט לישובים לא מרכזיים. (הזמנות שבוצעו עד השעה 17:00 ישלחו באותו יום העסקים, יש לקחת בחשבון כי הזמנות שבוצעו לאחר שעה זו ייתכן וישלחו ביום העסקים הבא).

3.6. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

3.7. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וחדש כפי שנשלח ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו. במקרה זה הלקוח יחויב בדמי המשלוח ובדמי ביטול העסקה כחוק.

3.8. במקרה של סירוב קבלת החבילה ע”י המזמין, יחוייב הלקוח בהוצאות השילוח אליו והחזרת המוצר

3.9. יש לשים לב כי בהזמנת כדורים / פורמולות טבעיות לא יתקבלו החזרי מוצר

4. סודיות מידע

4.1. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

4.2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח תקינות תקשורת באופן מוחלט. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. לפיכך, מצהיר הלקוח בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

5. כשרות למשתמש באתר

5.1. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

5.1.1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

5.1.2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

5.1.3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה, אמריקן אקספרס, דיינרס או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

5.1.4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

5.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

5.2.1.  הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

5.2.2.  הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

5.2.3.  הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

5.2.4.  הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג’ כלשהו.

6. ביטול הזמנה והחלפות מוצרים

6.1. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981,  אשר עיקריהן יובאו להלן.

6.2. ביטול הזמנה ע”י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

6.2.1. כל עוד לא יצאה ההזמנה למשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא”ל) ו/או בפניה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎9 לעיל.

6.2.2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎6.2 זה, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.2.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו, באם בחר הלקוח לבצע הרכישה בכרטיס אשראי, בעת ביצוע ההזמנה.

6.3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:

6.3.1. סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימי עסקים מהיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎9 לעיל. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה או להחליפה.

6.3.2. בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3 זה, על הלקוח להשיב את המוצרים למחסנינו באופן פיזי או באמצעות תיאום שילוח מול שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 9 לעיל.
בתוך 7 ימי עסקים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.3.3. בכפוף לאמור בסעיף ‎6.3.2 לעיל, החברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר, כאמור בסעיף 6.3.3 זה, ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ו/או באמצעות חשבון הפייפאל ששילם באמצעותו.

6.3.4. למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.

6.4. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

6.4.1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה או בעל פה כאמור בסעיף ‎9 לעיל. שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.

6.4.2. במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:

6.4.3. הושב המוצר הפגום אל החברה לצורך בדיקה על ידי הלקוח, הוחלט כי המוצר פגום, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.4.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום.

6.4.4. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

6.5.1. החברה רשאית לעדכן את תעריפי ההחזרות מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוח החזרת פריטים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

6.5.2. לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף 6.4 לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 9 לעיל, על מנת לקבל מידע כיצד והיכן יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.

6.5.3. החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5.4. מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות.

6.6. ביטול הזמנה ע”י החברה:

6.6.1 החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות.
  2. בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים.
  3. בכל מקרה שנפלה טעות כתיב / כתב באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים.
  4. בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה.

בכל אחד מהמקרים כאמור, תישלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

6.7. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

7. תנאים נוספים

7.1. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. השירות באתר המכירות ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS).  לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.

7.2. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

7.3. הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, למוצר שנשלח

7.4. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע”י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה שלהם.

7.5. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

7.6. בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי לטיב המוצר אחרי שימוש במוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו,

7.7. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.8. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י האתר.

7.9. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.

7.10. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר (tevaly.co.il) אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש.

7.11. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

7.12. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו בלבד

7.13. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

7.14. החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונם של הלקוחות, ולאבטח את אתרי המכירות ואת רמת השירות בהם, יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה, ספקיה , ו/או מי מטעמה.

8. מבצעים

8.1 מוצרים הנמכרים במבצע לא תהיה אפשרות החזרות, החלפות או אחריות על מוצרים אלו. אין כפל מבצעים, החנות רשאית לסיים מבצעים אלו בכל עת, ט.ל.ח.

8.2 המחירים והמבצעים המוצגים באתר יכובדו בהזמנות באתר בלבד.

9. שאלות ובירורים

9.1.  לבירורים ולשאלות ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של החברה, 24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות צור קשר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון:
0557053434  בימים א’ ו-ה’ בין השעות 10:00-18:00.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן